จุดแรกของทริป พระนอนตาหวาน @ พม่า

20130126_100315

ลงจากเครื่องปุ๊บก็เข้าวัดกันเลยครับ โดยวัดที่จะไปนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือที่เราเรียกกันว่า "พระตาหวาน" ที่เรียกว่าพระตาหวาน เนื่องจากทางวัดได้ให้ช่างระบายสีองค์พระใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่พระพักตร์ ทาสีขาวแต้มสีแดงที่พระโอษฐ์ และระบายที่ฟ้าที่เปลือกพระเนตร ทำไห้มีดวงตาที่สวยงามเรียกว่าพระตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของประเทศพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว สั่งผลิตมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มีความพริ้วไหวสมจริง และเมื่อเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ และเป็นจุดที่สามารถเก็บภาพได้ทั้งองค์ พระนอนองค์ปัจจุบันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2509 แทนองค์เดิมที่ชำรุดเสียหาย

20130126_100539
20130126_100829

20130126_100959

สนทนาโดย NP
ข้อมูลจาก http://www.oceansmile.com/

ความคิดเห็น

ติดตามกันทาง Facebook ก็ได้นะ

บทความที่ได้รับความนิยม