Kimju บุก Union mallวันนี้ได้มีโอกาสได้ไปเดิน union mall ในรอบหลายเดืิอน เพิ่งมาเห็นร้านอันคุ้นเคยมาตั้งอยู่ในห้าง เลยมาโพส update ให้ดูกันครับ

สนทนาโดย NP
Published with Blogger-droid v1.7.4

ความคิดเห็น

ติดตามกันทาง Facebook ก็ได้นะ

บทความที่ได้รับความนิยม