Mission อันใกล้นี้ @ เล่งเน่ยยี่2

สืบเนื่องมาจากปีกระต่ายดุ ทำให้ชงกันถ้วนหน้า เลยเป็นที่มาของ mission แก้ชงด่วน และเมื่อพูดถึงการแก้ชง ก็ต้องนึกถึงวัดเล่งเน่ยยี่อย่างแน่นอน แต่ไอ้ครั้นจะไปเล่งเน่ยยี่1 ก็หาที่จอดยาก และอีกอย่างเล่งเน่ยยี่2 นั้น ผมเองก็ไม่ค่อยได้ไป เรียกว่ายังไม่เคยไปเลยก็ได้ครับ เลยตัดสินใจไปกันที่ วัดเล่งเน่ยยี่2

จากการนั่งหาข้อมูลทำให้รู้ว่าวัดเล่งเน่ยยี่2 มีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ ตั้งอยู่ ตำบลโสนน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โดยมีวัตถุสงค์การสร้างดังนี้
1. เพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
แสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตาถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระมหาบูรพกษัตริย์ไทยที่คณะสงฆ์จีนนิกายได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
2. เพื่อตั้งเป็นพุทธสถานให้พุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติธรรมและ ประกอบพิธีกรรม พร้อมทั้งเป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจีนนิกาย
3. เพื่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม ไทย-จีนเป็นที่ศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร และสร้างศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาสืบไปลักษณะสถาปัตยกรรมวัดบรมราชาฯ
- สร้างแบบศิลปะจีนล้วนๆ เป็นพุทธศิลป์ในราชวงศ์หมิงชิง
- มีการวางผังตามแบบวัดพุทธศาสนานิกายฌาน ตัวอาคารจะวางผังล้อมลานเรียกว่า ซี่เตี่ยมกิม
- การจัดวางวิหารถือตามแบบวัดหลวง โดยมีวิหารจตุโลกบาลเป็นวิหารแรกพระอุโบสถอยู่กลาง ด้านหลังพระอุโบสถมีวิหารบูรพาจารย์ส่วนวิหารอื่นๆ อยู่ประกอบสมดุลซ้ายขวา

ทีนี้ก็เลยมานั่งหาข้อมูลการเดินทางต่อ ได้ข้อมูลมาดังนี้
จากตัวเมืองนนทบุรีไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ข้ามสะพานพระนั่งเกล้าฯ ถึงสี่แยกบางพลู เลี้ยวขวา ไปยังอำเภอบางบัวทอง ทางเข้าวัดจะอยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงโรงเรียน เทศบาลวัดละหาร
- จากกรุงเทพฯ มาตามถนนกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) กลับรถเลี้ยวเข้าตามเส้นทางไปโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ วัดอยู่ถัดจากศูนย์เยาวชนเทศบาล


View Larger Map

สนทนาโดย NP
รูปและข้อมูลจาก http://www.thaitravelhealth.com/

ความคิดเห็น

ติดตามกันทาง Facebook ก็ได้นะ

บทความที่ได้รับความนิยม