ณ โบสถ์ พระมหาไถ่

1430 น.
ซอยร่วมฤดี

นี่คือ การร่วมพิธีกรรมครองเรือน
ทางคริสตศาสนา ครั้งที่สองในชีวิต

หน้าที่โดยบังเอิญ ของเหตุการณ์ทั้งสอง
คือ บันทึกภาพนิ่ง

จะเป็นเยี่ยงรัยต่อไป
โปรดติดตาม


from yasin's iPhone

ความคิดเห็น

ติดตามกันทาง Facebook ก็ได้นะ

บทความที่ได้รับความนิยม